PrivacyShield

Kuinka suojaamme tietojasi

Miten henkilötietojasi suojataan?

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Tiedonsiirtosopimusta ja muita turvallisuustoimenpiteitä jatkuvasti noudattamalla pystymme takaamaan, että myös vastaanottajat käsittelevät tietoja omia standardejamme vastaavalla tavalla.

>Miten henkilötietojasi suojataan?

Käytämme tietotekniikkajärjestelmiä taataksemme luottamuksellisuuden ja yksityisyyden sekä estääksemme pääsyn henkilötietoihin. Toteuttamamme erityiset turvatoimenpiteet suojaavat henkilötietojasi laittomalta tai luvattomalta käsittelyltä (esimerkiksi laiton pääsy, menetykset, tuhoutuminen ja vahingot). Tietojasi voivat tarkastella ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden pääsy henkilötietoihisi on edellytyksenä toiminnallemme.

Tietosuojavaltuutettu on valvontaviranomainen — mitä se tarkoittaa?

Tietosuojavaltuutettu on vastuussa tietosuojalainsäädännön soveltamisen valvomisesta. Mikäli olet sitä mieltä, että Lendo käsittelee henkilötietojasi virheellisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

>Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU-/ETA-alueella ja että kaikki omat tietotekniikkajärjestelmämme sijaitsevat EU-/ETA-alueella. Toiminnassa ja ylläpidossa käytämme Suomessa sijaitsevia henkilötietojen käsittelijöitä.

Järjestelmätason tukitoimissa ja huollossa, saatamme kuitenkin joutua siirtämään tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan esimerkiksi luovuttaessamme henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijälle, joka itse tai jonka alihankkija sijaitsee EU-/ETA -alueen ulkopuolella tai joka säilyttää henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevassa maassa. Käsittelijä saa näissä tapauksissa ainoastaan pääsyn niihin tietoihin, jotka ovat sen toteuttaman käsittelyn kannalta olennaisia (esimerkiksi lokitiedot). Kyseisissä tapauksissa olemme tehneet niin sanottuja tietojenkäsittelysopimuksia, joiden avulla pystymme hallitsemaan tietojen käsittelyä.

Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietojasi käsitellään, toteutamme kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietosuojan taso vastaa EU-/ETA-alueen tasoa. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietosuojan taso taataan joko komission antamalla päätöksellä, jonka mukaan kyseinen maa varmistaa riittävän tietosuojan tason, tai soveltamalla niin kutsuttuja asianmukaisia suojatoimia. Asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi hyväksytyt käytännesäännöt kyseisessä kolmannessa maassa, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai Privacy Shield.

 

>Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käytämme tietojasi tähän tarkoitukseen niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva lainahakemus tai voimassa olevia lainatarjouksia. Poistamme kaikki tiedot 12 kuukauden kuluttua siitä kun suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi. Jos saat lainatarjouksia, suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi 12 kuukauden kuluttua siitä kun teit lainavertailun. Mikäli et saa lainatarjouksia, suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi 3 kuukauden kuluttua siitä kun teit lainavertailun. Tämä koskee myös puhelimitse saatavaa asiakaspalvelua sekä järjestelmään sisäänkirjautuneena käyttäjänä toteutettuja tukitoimia.

Muut puhelimitse saadut tiedot, sähköpostit ja chat-historia poistetaan 31 päivän kuluttua vastaanottamisesta.

Laskutusosoitteissa esiintyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain laillisten vaatimusten mukaisesti. Lendo kuuluu myös rahanpesua koskevan lain piiriin, josta johtuen sen on suoritettava toimenpiteitä, joiden avulla saavutetaan riittävä asiakastuntemus henkilötietojen osalta. Näitä tietoja Lendon on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan. Tiedot arkistoidaan ja tallennetaan salaisina ja niihin on rajoitettu pääsy.

 

>Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä käyttäjänä?

Sinulla on oikeus saada niin kutsuttu rekisteriote. Olemme aina avoimia ja selkeitä henkilötietojesi käsittelyn suhteen. Mikäli haluat tarkempaa tietoa siitä, millaisia juuri sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, voit pyytää pääsyä tietoihisi. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, voit vaatia meitä rajoittamaan käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa pystymme varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden. Mikäli emme enää tarvitse henkilötietojasi määriteltyihin tarkoituksiin, mutta tarvitset itse kyseisiä tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä. Voit toisin sanoen pyytää meitä olemaan poistamatta henkilötietojasi. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on aina oikeus kieltäytyä mainonnasta ja vastustaa kaikkea henkilötietojen käsittelyä hyötyjen ja haittojen vertailuun perustuen. Tutustu tarkemmin erityisiin oikeusperusteisiin kunkin tarkoituksen kohdalla. Mikäli vastustat suoramarkkinointia, lopetamme henkilötietojesi käyttämisen kyseiseen tarkoitukseen, emmekä lähetä sinulle enää suoramarkkinointia. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu antamaasi suostumukseen tai kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus vaatia, että saat itseäsi koskevat meille toimittamasi henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. Kyseinen oikeus edellyttää, että siirto on teknisesti toteutettavissa ja että käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Oikeus poistaa tiedot. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus henkilötietojesi poistamiseen, esimerkiksi jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Huomioithan, että Lendon tulee lain mukaan tietyissä tapauksissa säilyttää tietyt tiedot, eikä se näin ollen saa poistaa tietoja. Lisätietoja saat jokaisen yllä kuvatun käsittelytarkoituksen yhteydestä. 

Oikeus oikaista tietoja. Sinulla on oikeus virheellisten henkilötietosi oikaisemiseen ilman aiheetonta viivytystä. Riippuen käsittelyn tarkoituksesta sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lendo.fi ja kerro, mihin tarkoitukseen tai minkä tietojen käsittelyä et halua meidän jatkavan. 

Kuinka saat meihin helpoiten yhteyden henkilötietosuojaan liittyvissä asioissa?

Mikäli sinulla on kysyttävää Lendon henkilötietojen käsittelystä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lendo.fi.

Lendo on osa Schibsted-konsernia, jonka tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa, että Schibstedin henkilötietojen käsittely tapahtuu tarkasti ja yhdenmukaisesti sovellettavien sääntöjen kanssa. Schibstedin tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Siirrä minut lomakkeeseen, jotta voin tehdä hakemuksen > Lue lisää henkilötietoperiaatteista >

PrivacyShield

Kuinka suojaamme tietojasi

Miten henkilötietojasi suojataan?

Pyrimme aina käsittelemään henkilötietojasi EU-/ETA-alueella. Tiedonsiirtosopimusta ja muita turvallisuustoimenpiteitä jatkuvasti noudattamalla pystymme takaamaan, että myös vastaanottajat käsittelevät tietoja omia standardejamme vastaavalla tavalla.

>Miten henkilötietojasi suojataan?

Käytämme tietotekniikkajärjestelmiä taataksemme luottamuksellisuuden ja yksityisyyden sekä estääksemme pääsyn henkilötietoihin. Toteuttamamme erityiset turvatoimenpiteet suojaavat henkilötietojasi laittomalta tai luvattomalta käsittelyltä (esimerkiksi laiton pääsy, menetykset, tuhoutuminen ja vahingot). Tietojasi voivat tarkastella ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden pääsy henkilötietoihisi on edellytyksenä toiminnallemme.

Tietosuojavaltuutettu on valvontaviranomainen — mitä se tarkoittaa?

Tietosuojavaltuutettu on vastuussa tietosuojalainsäädännön soveltamisen valvomisesta. Mikäli olet sitä mieltä, että Lendo käsittelee henkilötietojasi virheellisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

>Missä käsittelemme henkilötietojasi?

Pyrimme aina siihen, että henkilötietojasi käsitellään EU-/ETA-alueella ja että kaikki omat tietotekniikkajärjestelmämme sijaitsevat EU-/ETA-alueella. Toiminnassa ja ylläpidossa käytämme Suomessa sijaitsevia henkilötietojen käsittelijöitä.

Järjestelmätason tukitoimissa ja huollossa, saatamme kuitenkin joutua siirtämään tietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevaan maahan esimerkiksi luovuttaessamme henkilötietojasi henkilötietojen käsittelijälle, joka itse tai jonka alihankkija sijaitsee EU-/ETA -alueen ulkopuolella tai joka säilyttää henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevassa maassa. Käsittelijä saa näissä tapauksissa ainoastaan pääsyn niihin tietoihin, jotka ovat sen toteuttaman käsittelyn kannalta olennaisia (esimerkiksi lokitiedot). Kyseisissä tapauksissa olemme tehneet niin sanottuja tietojenkäsittelysopimuksia, joiden avulla pystymme hallitsemaan tietojen käsittelyä.

Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietojasi käsitellään, toteutamme kaikki kohtuulliset oikeudelliset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietosuojan taso vastaa EU-/ETA-alueen tasoa. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU-/ETA-alueen ulkopuolella, tietosuojan taso taataan joko komission antamalla päätöksellä, jonka mukaan kyseinen maa varmistaa riittävän tietosuojan tason, tai soveltamalla niin kutsuttuja asianmukaisia suojatoimia. Asianmukaisia suojatoimia ovat esimerkiksi hyväksytyt käytännesäännöt kyseisessä kolmannessa maassa, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai Privacy Shield.

 

>Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Käytämme tietojasi tähän tarkoitukseen niin kauan kuin sinulla on voimassa oleva lainahakemus tai voimassa olevia lainatarjouksia. Poistamme kaikki tiedot 12 kuukauden kuluttua siitä kun suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi. Jos saat lainatarjouksia, suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi 12 kuukauden kuluttua siitä kun teit lainavertailun. Mikäli et saa lainatarjouksia, suhteesi Lendoon katsotaan päättyneeksi 3 kuukauden kuluttua siitä kun teit lainavertailun. Tämä koskee myös puhelimitse saatavaa asiakaspalvelua sekä järjestelmään sisäänkirjautuneena käyttäjänä toteutettuja tukitoimia.

Muut puhelimitse saadut tiedot, sähköpostit ja chat-historia poistetaan 31 päivän kuluttua vastaanottamisesta.

Laskutusosoitteissa esiintyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain laillisten vaatimusten mukaisesti. Lendo kuuluu myös rahanpesua koskevan lain piiriin, josta johtuen sen on suoritettava toimenpiteitä, joiden avulla saavutetaan riittävä asiakastuntemus henkilötietojen osalta. Näitä tietoja Lendon on säilytettävä vähintään 5 vuoden ajan. Tiedot arkistoidaan ja tallennetaan salaisina ja niihin on rajoitettu pääsy.

 

>Mitä oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä käyttäjänä?

Sinulla on oikeus saada niin kutsuttu rekisteriote. Olemme aina avoimia ja selkeitä henkilötietojesi käsittelyn suhteen. Mikäli haluat tarkempaa tietoa siitä, millaisia juuri sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme, voit pyytää pääsyä tietoihisi. 

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, voit vaatia meitä rajoittamaan käsittelyä ajaksi, jonka kuluessa pystymme varmistamaan tietojen paikkansapitävyyden. Mikäli emme enää tarvitse henkilötietojasi määriteltyihin tarkoituksiin, mutta tarvitset itse kyseisiä tietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä. Voit toisin sanoen pyytää meitä olemaan poistamatta henkilötietojasi. 

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Sinulla on aina oikeus kieltäytyä mainonnasta ja vastustaa kaikkea henkilötietojen käsittelyä hyötyjen ja haittojen vertailuun perustuen. Tutustu tarkemmin erityisiin oikeusperusteisiin kunkin tarkoituksen kohdalla. Mikäli vastustat suoramarkkinointia, lopetamme henkilötietojesi käyttämisen kyseiseen tarkoitukseen, emmekä lähetä sinulle enää suoramarkkinointia. 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mikäli oikeutemme käsitellä henkilötietojasi perustuu antamaasi suostumukseen tai kanssasi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus vaatia, että saat itseäsi koskevat meille toimittamasi henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle. Kyseinen oikeus edellyttää, että siirto on teknisesti toteutettavissa ja että käsittely suoritetaan automaattisesti. 

Oikeus poistaa tiedot. Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus henkilötietojesi poistamiseen, esimerkiksi jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Huomioithan, että Lendon tulee lain mukaan tietyissä tapauksissa säilyttää tietyt tiedot, eikä se näin ollen saa poistaa tietoja. Lisätietoja saat jokaisen yllä kuvatun käsittelytarkoituksen yhteydestä. 

Oikeus oikaista tietoja. Sinulla on oikeus virheellisten henkilötietosi oikaisemiseen ilman aiheetonta viivytystä. Riippuen käsittelyn tarkoituksesta sinulla on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lendo.fi ja kerro, mihin tarkoitukseen tai minkä tietojen käsittelyä et halua meidän jatkavan. 

Kuinka saat meihin helpoiten yhteyden henkilötietosuojaan liittyvissä asioissa?

Mikäli sinulla on kysyttävää Lendon henkilötietojen käsittelystä, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lendo.fi.

Lendo on osa Schibsted-konsernia, jonka tietosuojavastaavan tehtävänä on varmistaa, että Schibstedin henkilötietojen käsittely tapahtuu tarkasti ja yhdenmukaisesti sovellettavien sääntöjen kanssa. Schibstedin tietosuojavastaavaan voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeen kautta.

Siirrä minut lomakkeeseen, jotta voin tehdä hakemuksen > Lue lisää henkilötietoperiaatteista >