1. Lainasanasto
  2. Korkokatto

Korkokatto asettaa enimmäiskoron kulutusluotoille

Laissa on määritelty enimmäiskorko eli korkokatto kuluttajille myönnettäviin lainoihin. Kulutusluottojen korko on Kuluttajansuojalaissa säädelty.

Syyskuun 2021 loppuun asti oli väliaikainen kulutusluottojen korkokatto asetettu 10 prosenttiin.

Kulutus- eli kuluttajaluotto kuuluu Kuluttajansuojalain säätelyn piiriin. Laki asettaa luotoille 20 % korkokaton.

Se tarkoittaa, että pankit ja lainanmyöntäjät voivat periä kuluttajille suunnatuista luotoista korkeintaan 20 % nimelliskorkoa.

Laki säätelee myös muita kuluja

Korkokaton lisäksi kuluttajansuojalaki säätelee luotoista perittäviä muita kuluja. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi lainan avausmaksu sekä tilinhoitomaksu.

Luoton muut kulut saavat olla korkeintaan 150 euroa vuodessa.

Lain määrittelemän enimmäiskoron lisäksi korkokatolla voidaan tarkoittaa lainalle tarjottavaa lisäsuojausta korkojen nousuja vastaan.

Esimerkiksi asuntolainalle on mahdollista lisämaksusta asettaa korkokatto, jolloin lainan korko ei nouse yli tämän markkinakoron noususta huolimatta.

Väliaikainen korkokatto 2021 poistui 1.10. alkaen

Koronapandemian aikana eduskunta hyväksyi väliaikaisen muutoksen kuluttajansuojalakiin.

Väliaikaisen lain myötä kulutusluottojen korkokatto laski 10 prosenttiin ajalla 1.7. - 31.12.2020 sekä 1.1. - 30.9.2021.

Kyseisinä ajanjaksoina otettujen kuluttajalainojen korko oli lakimuutoksen voimassa ollessa korkeintaan 10 %. Väliaikainen korkokattolaki 2021 ei koskenut luottokortteja tai osamaksusopimuksia.

50060 000
vuotta

Arvioitu kuukausierän suuruus

166 €/k

Lähettämällä hakemuksen hyväksyt Lendon yleiset ehdot sekä tietosuojakäytänteet.

Esimerkki: nimelliskorko on 5.90% ja todellinen vuosikorko 6.06%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 19 884 €. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat 500 - 60 000 €, nimelliskorko 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 - 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Aiempien lainojen korko kannattaa tarkistaa

Vuoden 2021 lakimuutoksen aikaan solmittujen luottojen ehdot kannattaa nyt tarkistaa, sillä osassa lainoja korko voi nousta 1.10.2021 alkaen.

Jos sopimuksesi mukainen korko on yli 10 %, nousi korko tälle tasolle lokakuun alusta lähtien.

Mikäli olet saanut lainatarjouksen alle 10 % korolla, on kyseinen korko luonnollisesti voimassa koko laina-ajan.

Väliaikaisen korkokaton päättyminen voi helpottaa lainansaantia

Väliaikaisen 10 % korkokattolain voimassa ollessa moni varsinkin pienituloinen lainanhakija saattoi jäädä kokonaan ilman lainaa.

Pankit ja luotonantajat laskevat korkotason hakijan riskiluokituksen mukaan eikä kaikille ole mahdollisuutta myöntää rahoitusta alle 10 % korolla. 

Korkokaton noustessa entiselle 20 % tasolleen voi myönteisen luottopäätöksen saaminen samalla helpottua.

Jos jäit ilman lainaa väliaikaisen lakimuutoksen aikana, nyt on hyvä hetki kilpailuttaa lainat uudelleen.

Kilpailutuksen ansiosta jopa tuntuva säästö on mahdollista

Lainojen vertailussa keskeisessä asemassa on lainan korko.

Monissa luottokorteissa korko voi olla yli 10 %, joten voit saada tuntuvaa säästöä maksamalla kertaluotolla pois kalliit luottokorttivelat ja osamaksulla tehdyt hankinnat.

Koskiko väliaikainen korkokatto 2021 vanhoja lainoja?

Väliaikainen korkokatto 2021 koski ainoastaan lain voimassaolon aikana solmittuja lainasopimuksia. Alkuperäinen 20 % korkokatto astui voimaan 1.9.2019.

Jos sinulla on ennen vuotta 2019 otettuja lainoja tai lainasi korko nousi väliaikaisen lakimuutoksen päättymisen myötä, suosittelemme lainan kilpailutusta.

Kilpailutus on erityisesti syytä tehdä silloinkin, jos taloudellinen tilanteesi on kohentunut esimerkiksi palkankorotuksen tai pienentyneiden pakollisten menojen myötä.

Myös edellisen väliaikaisen lakimuutoksen voimassa ollessa ajalla 1.7. – 31.12.2020 solmitut sopimukset on hyvä kilpailuttaa uusiksi, sillä 10 % korkokatto ei jatku automaattisesti niidenkään kohdalla.

Kilpailuta lainat helposti helposti täyttämällä hakemus palvelussamme.

Miksi en saanut lainaa 10 % korolla?

Pankkien ja lainanantajien luottopäätokset perustuvat niiden hakijasta tekemään riskiluokitukseen.

Vakuudeton laina on lainanmyöntäjälle suurempi riski kuin vakuudellinen, koska sen takuuna ei ole hakijan varallisuutta. Luotonmyöntäjä kompensoi riskejä korosta saamallaan katteella.

Mikäli mahdollista, suosittelemme lainan hakemista yhteishakijan kanssa. Se voi edesauttaa edullisemman lainatarjouksen saamista.

Luotto on lainanmyöntäjälle pienempi riski myös silloin, kun sen kuluista vastaa kaksi henkilöä.

Yhteishakijana voi toimia samassa taloudessa asuva avio- tai avopuoliso tai rekisteröity kumppani.

Korkokatto

Usein kysytyt kysymykset

Se riippuu lainasopimuksestasi. Jos olet saanut tarjouksen alle 10 % korolla, on kyseinen korko voimassa koko luoton takaisinmaksuajan.

Jos sait aiemmin tarjouksen yli 10 % korolla, väliaikaisen korkokattolain voimassa ollessa ajalla 1.1. – 30.9.2021 maksoit lainastasi kuitenkin maksimissaan 10 % korkoa. Korko muuttui sopimuksessa ilmoitettuun korkoon 1.10.2021 lähtien.

Kun haet kauttamme lainaa palvelumme ilmoittaa koron, joka on voimassa 1.10.2021 lähtien.

Kuluttajansuojalain väliaikainen korkokaton muutos oli voimassa 1.1. – 30.9. 2021. Sinä aikana sovellettiin 10 % korkokattoa kaikkiin uusiin lakimuutoksen aikana solmittuihin kulutusluottosopimuksiin.

Väliaikainen lakimuutos ei koskenut luottokortteja tai osamaksusopimuksia.

Korkokatolla tarkoitetaan enimmäiskorkoa, jota lainasta saa periä. Kulutusluottojen korkoa säätelee kuluttajansuojalaki.

Kuluttajansuojalain mukainen korkokatto on 20 % ja se koskee kuluttajaluottoja. Näitä ovat mm. vakuudettomat kulutusluotot, luottokortit sekä hyödykesidonnaiset osamaksusopimukset.

Korkokatto koskee ainoastaan lain voimassaolon aikana solmittuja lainasopimuksia. Kulutusluottojen 20 % korkokatto astui voimaan 1.9.2019.

Väliaikainen 10 % korkokatto oli voimassa ajalla 1.1. – 30.9.2021. Aiempi väliaikainen korkokattolaki koski ajalla 1.7. – 31.12.2020 nostettuja lainoja.

Jos olet solminut lainasopimuksen edellisen lakimuutoksen aikana 1.7. – 31.12.2020, on lainasi korko voinut nousta 1.1.2021 lähtien. Vaikka väliaikaista korkokattoa päätettiin jatkaa, ei lakimuutos ulottunut ennen 1.1.2021 solmittuihin sopimuksiin.

Korkokatto 2021 ei siirry automaattisesti vanhoihin lainoihin vaan lainat pitää kilpailuttaa uudelleen jos haluat edullisemman koron.

Poikkeuksena olivat jatkuvat luotot, joihin sovellettiin 10 % korkoa lain voimassaolon aikana tehtyihin nostoihin.

Osalle kuluttajista väliaikaisen korkokaton päättyminen voi tietää lainakustannusten nousua. Tällöin suosittelemme kilpailuttamaan lainat uudestaan.

Väliaikainen korkokatto heikensi etenkin pienempituloisten mahdollisuuksia lainan saantiin. 20 % korkokatto tuo pankeille taas enemmän mahdollisuuksia luottojen myöntämiseen.

Jos et saanut aiemmin tarjousta, ja rahoitustarpeesi on yhä ajankohtainen, tai haluat nykyiselle lainallesi paremman koron, on hyvä aika tehdä uusi lainahakemus.