1. Lainasanasto
  2. Asuntolaina

Asuntolaina - keskeisiä käsitteitä

Asuntolaina ja oman asunnon osto on monille elämän merkittävin taloudellinen päätös sekä -sijoitus.

Tältä sanastosivulta löydät asuntolainaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä muita asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon jo ennen, kuin haet asuntolainaa.

Kuten muutkin lainat, myös tarjoukset asuntolainasta kannattaa vertailla ja kilpailuttaa aina vähintään muutaman eri pankin kesken. 

Asuntolainan omarahoitusosuus

Asuntolainan omarahoitusosuus tarkoittaa sitä osuutta asunnon velattomasta ostohinnasta, joka pitää olla asuntolainaa hakevalla jo valmiiksi.

Tarvittava oma rahoitusosuus vaihtelee pankkien välillä sen ollessa 10-30 prosenttia.

Omarahoitusosuudeksi käyvät omat säästöt, tai edellisen asunnon myynnistä saatava myyntivoitto.

Omarahoitusosuus voidaan kattaa myös muilla reaalivakuuksilla, kuten vanhempien tai muun läheisen omistusasunnolla.

50060 000
vuotta

Arvioitu kuukausierän suuruus

166 €/k

Lähettämällä hakemuksen hyväksyt Lendon yleiset ehdot sekä tietosuojakäytänteet.

Esimerkki: nimelliskorko on 5.90% ja todellinen vuosikorko 6.06%. Lainan kokonaiskustannus on tällöin 19 884 €. Huomioithan, että tähän ei ole laskettu mukaan mahdollisia avaus- tai tilinhoitomaksuja. Luotonmyöntäjien lainasummat vaihtelevat 500 - 60 000 €, nimelliskorko 4,90 – 20% (todellinen vuosikorko 4,95 - 38%) ja laina-aika on 1 – 15 vuotta.

Asuntolainan vakuudet 

Asuntolaina on perinteisesti paljon suurempi kuin moni muu luotto. Velkasumman kasvaessa kasvavat myös pankin luotonmyöntöön liittyvät riskit, ja siksi se on harvoin vakuudeton.

Ostettava asunto itsessään toimii vakuutena, mutta koska sille vakuusarvoksi lasketaan noin 70 prosenttia sen käyvästä arvosta, usein on tarvetta erillisille lisävakuuksille. 

Lisävakuutena asuntolainalle voi olla esimerkiksi jo valmiiksi olemassa oleva muu omistuskiinteistö kuten kesämökki tai lainan henkilötakaajan asunto.

Näissäkin vakuusarvona sovelletaan samaa 70 prosenttia ja vakuuden arvoon vaikuttaa myös kiinteistön sijainti sekä kunto.

Muita perinteisiä vakuuksia ovat esimerkiksi osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet. Pelkkää henkilötakausta käytetään nykyisin enää harvoin reaalivakuuksien ollessa ensisijainen vakuusmuoto.

Asuntolainaan voi ostaa myös maksullisen valtiontakauksen tai pankin oman lainatakauksen.

Kuka voi saada asuntolainaa

Kuten vakuudettomissa kulutusluotoissa joita Lendo välittää, myös asuntolainojen myöntökriteereissä on pankkikohtaisia eroja.

Työttömyys tai vakituisen työsuhteen puute ei ole automaattisesti este. Luotonhakijan maksukyky sekä taloudellinen kokonaistilanne ratkaisevat.

Pankit kuitenkin yleensä edellyttävät, ettei tulevien lyhennysten kuukausierä ylitä 40 prosenttia sitä hakevan kuukausituloista. 

Omaa maksukykyään voi arvioida etukäteen esimerkiksi Takuusäätiön maksuvaralaskurilla.

Asuntolainaa haettaessa otetaan huomioon myös nykyiset velat, maksuhistoria sekä aiemmin mainittu olemassa oleva omarahoitusosuus. 

Myös pienituloinen voi saada asuntolainaa, mutta kuukausitulot luonnollisesti vaikuttavat siihen, kuinka suuri laina on mahdollista saada.

Kuten muidenkin lainojen, myös asuntolainan saamisen mahdollisuuksia parantaa se, jos sillä on yhteis- eli rinnakkaishakija.

Lainakatto eli enimmäisluototussuhde

Lainakatto on vuonna 2016 käyttöön otettu säädös, jonka tarkoituksena on hillitä kotitalouksien ylivelkaantumista. Kulutusluotoissa on myös vastaava sääntely. Se tunnetaan nimellä korkokatto.

Lainakattoa eli enimmäisluototussuhdetta koskeva laki määrittelee, kuinka paljon asuntolainaa voi saada asunnon arvoon suhteutettuna. 

Lainakaton määrää nostettiin välillä koronakriisistä johtuen 90 prosenttiin, mutta se laskettiin 85 prosenttiin lokakuusta 2021 alkaen. Ensiasunnon ostajan lainakatto oli jo aiemmin enintään 95 prosenttia.

Käytännössä lainakatto tarkoittaa sitä, että jos asunnon ostohinta on 200 000 euroa, suurin mahdollinen sille myönnettävä asuntolaina voi olla 170 000 euroa ja loput asunnon hinnasta, eli 30 000 euroa on rahoitettava omarahoitusosuudella jos lainakatto on 85 prosenttia.

Ensiasunnon ostajalle omarahoitusosuus annetussa esimerkissä olisi 10 000 euroa. Yksi vaihtoehto tämän kattamiseen on ASP-tili ja ASP-laina.

Asuntolainan viitekorko

Asuntolainan korko muodostuu kahdesta osasta, viitekorosta ja sen päälle lisättävästä lainan katteesta pankille, joka on nimeltään lainan marginaalikorko.

Yleensä asuntolainan viitekorko on vaihtuvakorkoinen markkinakorko.

Euribor on euroalueen ja koko Euroopan tärkein yhteinen viitekorko. Suomessa asuntolaina on sidottu useimmiten 12 kuukauden euriboriin. Tällöin sen korkotaso tarkistetaan kerran vuodessa.

Asuntolaina voidaan sitoa myös yhden, kolmen tai kuuden kuukauden euriboriin. 

Prime-korko on pankin oma viitekorko, joka perustuu muun muassa yleiseen korkokehitykseen ja talousnäkymään sekä inflaatio-odotuksiin.

Mikä korko kannattaa valita?

Euribor on useimmiten lainan ottajalle edullisin vaihtoehto. Prime taas tuo vakautta, koska sen muutostahti on maltillisempi.

Prime-korkoa kritisoidaan siitä, että sen maltillinen muutostahti toteutuu myös silloin, kun pankin voisi olla jo aiheellista laskea korkoa.

Kaikkein vakain vaihtoehto on kiinteä korko, joka ei ole riippuvainen markkinakoron vaihteluista. Nykyisen yhä alhaisen korkotason aikana se on kuitenkin yleensä kallein. 

Eri lyhennystavat

Asuntolainaan on tarjolla kolme eri lyhennystapaa.Annuiteetti eli tasaerä sekä tasalyhennys tai kiinteä tasaerä.

Osassa suurempia asuntolainoja annuiteetti on kuitenkin pankin asettama edellytys luoton myöntämiseen.

Muut huomioitavat kulut

Korkojen lisäksi asuntolainan kuluja ovat myös pankkikohtaiset eri palvelumaksut. Näitä ovat usein muun muassa avausmaksu eli nostopalkkio, kuukausittainen kuukausittainen tilinhoitomaksu ja maksusuunnitelman muutos. 

Moni asuntolaina sisältää tarvittaessa myös lyhennysvapaan. Lyhennysvapaan aikana lainasta erääntyy maksettavaksi vain sen korot. Myös lyhennysvapaan ehdot sekä hinnoittelu on pankkikohtainen.

Asuntolaina

Usein kysytyt kysymykset

Edellytys omarahoitusosuudesta on osa hyvää luotonmyöntötapaa. Finanssivalvonnan, eli rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen ohjeiden mukaan luotonmyönnön tulee tapahtua aina ensisijaisesti asiakkaan maksukyvyn huomioiden.

Myös kuluttajansuojalaki edellyttää, että lainaa saa myöntää vain, jos luotonmyöntäjä kokee asiakkaan suoriutuvan sen takaisinmaksusta.

Kyllä, sinun voi olla mahdollista saada myös kulutusluottoa. Asuntolaina itsessään ei ole este kulutusluoton myöntämiseen, ratkaisevinta on aina takaisinmaksukykysi eli säännöllisten tulojen suhde menoihin.

Omistusasunto voi jopa parantaa luotonsaantimahdollisuuksia, sillä se edustaa luotonmyöntäjien silmissä vakaata elämäntilannetta.

Usein kyllä. Vaikka sopivan asunnon löytyessä on mahdollista jättää myös ehdollinen ostotarjous, jo olemassa oleva lainapäätös antaa varmuutta, sillä se voi parantaa mahdollisuuksia saada ostotarjous läpi.

Tällä on merkitystä varsinkin silloin, jos samasta kohteesta on useampi ostajaehdokas kiinnostunut.

Etukäteen haettu myönteinen lainalupaus voi auttaa hahmottamaan myös sitä, millainen hintahaarukka ja sijainti on uudelle kodille realistinen.

Lainalupauksen voimassaoloaika on pankkikohtainen, eli se vaihtelee. Useimmiten asuntolainaa varten annettu lainapäätös on voimassa aina 3-6 kuukautta kerrallaan.

Jos asuntolainapäätös ehtii umpeutua ennen kuin sopiva asunto on löytynyt, sen uusiminen on yleensä yksinkertainen prosessi jos taloudellinen tilanteesi on pysynyt samana.

Sitova asunnon ostotarjous on nimensä mukaisesti sitova. Jos kauppa kuitenkin peruuntuu ostajan aloitteesta, myyjällä on tällöin oikeus periä korvauksena prosenttimääräinen osuus kauppasummasta tai jättää palauttamatta jo saatu käsiraha.

Ehdollinen ostotarjous taas pätee vain, josko tietyt ehdot toteutuvat. Näitä ehtoja voivat olla esimerkiksi lainalupauksen varmistuminen eli lainan saantiehto tai ostettavan kohteen kuntotarkistus.

Ehdollinen ostotarjous saattaa olla paras vaihtoehto myös silloin, kun lainalupaus on jo saatu, mutta ostettavan kohteen vakuusarvoa pankin silmissä ei ole vielä varmistettu.

Asuntolainan marginaali on viitekorkoon lisättävä pankin osuus korosta. Sillä katetaan mm. pankin toimintakustannuksia sekä riskiä, joka luoton myöntämisestä aina aiheutuu.