1. Blogi
  2. Vastuullinen luotonantaja oman talouden hallinnan tukena

Vastuullinen luotonantaja oman talouden hallinnan tukena

Vierasbloggaus: Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi kirjoittaa siitä, mitä tarkoittaa luotonantajan vastuullisuus.

 Vastuullinen luotonantaja oman talouden hallinnan tukena

26.4.2022

Ota luottoa vain, jos todella tarvitset sitä ja pystyt maksamaan sen takaisin. Tämä periaate on useimmilla lainanhakijoilla kirkkaana mielessä. Vastuullinen luotonantaja pyrkii edistämään sen toteutumista ja on siten omalta osaltaan kuluttajan talouden hallinnan tukena.

Lainaa hakevan kuluttajan maksukyky varmistetaan tarkastamalla luottotiedot ja hyödyntämällä mahdollisimman laajasti muuta hakijasta tarjolla olevaa yksilöllistä tietoa sekä tilastollisesti mallinnettua dataa kuluttajiin liittyvästä luottoriskistä.

Tuloksena syntyy molempien osapuolten kannalta turvallinen, kannattava sekä vastuullinen luottopäätös.

Joskus se on ”ei”, mutta usein ”kyllä” – varsinkin, jos hakijalla on itsellään realistinen käsitys kyvystään maksaa luotto takaisin.

Yllätyksiin kannattaa silti varautua

Yllätyksiä voi kuitenkin silti tulla, vaikka päätöksentekoprosessit ja käytettävissä oleva data ovat tänä päivänä erittäin laadukkaita. Luotonottajan arjessa vaikeasti ennakoitavat suuret muutokset saattavat kasautua.

Työttömyys, työkyvyn menettäminen tai parisuhteen päättyminen voivat laittaa maksukyvyn lujille. Täydellisessä maailmassa jokainen meistä olisi taloudellisesti valmistautunut näihinkin elämäntilanteen äkkikäännöksiin, mutta todellisuudessa niin ei tietenkään ole.

Oman talouden riittämätön ennakointi on yksi syy siihen, miksi Suomessa yhä lähes 390 000 ihmisellä on maksuhäiriöitä.

Ylivelkaantumisongelma koskettaa heidän lisäkseen laajaa joukkoa lähipiirin ihmisiä. Maksuhäiriöisten kuluttajien joukko on vuodessa onneksi hiukan kutistunut.

Me Asiakastiedossa näemme oikeansuuntaisen kehityksen takana muutamia merkittäviä tekijöitä, joista kerron seuraavaksi tarkemmin.

Oma taloutemme sopeutuu

Me suomalaiset kuluttajat olemme selvinneet 2020 maaliskuussa alkaneesta koronapandemiasta pienemmillä taloudellisilla takaiskuilla kuin alkuvaiheessa pelkäsimme.

Maksuhäiriöt eivät kääntyneet kasvuun, eli pääosa esimerkiksi lomautetuista tai työnsä menettäneistä oli osannut varautua taloudellisiin vaikeuksiinsa. He onnistuivat sopeuttamaan kulutustaan nopeasti tai säästöt auttoivat, kun tuloja oli vähemmän. 

Vastuullinen luotonanto hillitsee ylivelkaantumista

Toinen, jo pitkäaikainen ylivelkaantumista hillitsevä trendi on vastuullinen luotonanto. Me Asiakastiedossa teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä asiakasyritystemme kanssa ja autamme niitä hiomaan luottopolitiikkaansa.

Vastuullinen luotonanto on liiketaloudellisesti kannattavaa eli se tuottaa luotonmyöntäjälle tuloa. Samalla kulut pysyvät luottoa tarvitsevalle asiakkaalle järkevällä tasolla, jolloin ne eivät vaaranna tämän taloutta kokonaisuutena.

Tilastolliset mallit auttavat yrityksiä tunnistamaan korkean riskin asiakasryhmät. Tämä on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana johtanut esimerkiksi siihen, että nuorille aikuisille luottoa on tarjolla vähemmän. Tämä tukee nuorten kasvua vastuullisiksi luotonottajiksi.

Luottohanojen kiristyminen näkyy pitkän aikavälin maksuhäiriötilastoissa. Vaikka osalla nuorista on vaikeita ylivelkaantumisongelmia, ovat alle 20-vuotiaiden maksuhäiriöt kokonaisuutena vähentyneet vuodesta 2013 lähtien.

Teemme kovasti työtä, että tämä kehitys laajenisi myös muihin ikäluokkiin.

Velat kannattaa aina maksaa

Mitä sitten kannattaa tehdä, jos oma talous varautumisesta ja harkinnasta huolimatta keikahtaa niin, että luotto tai lasku on vaarassa jäädä maksamatta?

On hyvä huomata, että viivästyneestä eräpäivästä on vielä pitkä matka maksuhäiriömerkintään. Aktiivisella otteella isot ongelmat voi vielä välttää.

Tärkeintä on pitää luotonantaja tai laskun lähettäjä ajan tasalla tilanteesta, sillä heille pahinta on epätietoisuus. Kannattaa siis itse olla yhteydessä velkojaan ja avoimesti kertoa, että nyt maksaminen ei onnistu.

Useimmiten velkoja on halukas joustamaan tai tekemään esimerkiksi maksusuunnitelman, jolla velka hoituu hiukan pienemmissä erissä.

Myös moniin kulutusluottoihin on mahdollista saada maksusuunnitelman muutos. Osa luotonmyöntäjistä tarjoaa lisäksi lyhennys- tai maksuvapaata jos maksukyky heikentyy hetkellisesti.

Toivoa ei kannata heittää, vaikka maksukyvyn menetys olisi pidempiaikainen ja velka etenisi maksuhäiriömerkinnäksi asti.

Jo nyt merkinnän poistumista voi nopeuttaa maksamalla saatavan, joka sen on aiheuttanut.

Luottotietolaki ja sen tulevat muutokset

Maksuhäiriömerkintöjä säätelevä luottotietolaki on muuttumassa. Eduskunta hyväksyi lakiin suunnitellut muutokset 6.4.2022, ja niiden voimaanastumispäivä selviää, kun tasavallan presidentti vahvistaa lain.

Lakimuutoksen keskeisin kohta kannustaa entisestään velallista maksamaan saatavansa, vaikka siitä olisi jo ehtinyt aiheutua maksuhäiriömerkintä.

Uuden luottotietolain mukaan maksuhäiriömerkintä poistetaan yhden kuukauden kuluttua siitä, kun täyttä maksusuoritusta koskeva tieto on rekisteröity henkilön tai yrityksen luottotietoihin.

Lakimuutokset astuvat voimaan kahdessa osassa. Maksuhäiriöiden tallennusaikojen muutosta koskevat lakipykälät astuvat voimaan tämänhetkisen arvion mukaan aikaisintaan joulukuussa 2022.

Silloin noin 10 000 tällä hetkellä maksuhäiriöistä suomalaista saa luottotietonsa jälleen kuntoon.


Vierasbloggauksen kirjoittaja: Ville Kauppi, Viestintäpäällikkö, Asiakastieto.


Tietoa Suomen Asiakastieto Oy:stä

Suomen Asiakastieto Oy on johtava suomalainen digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoaja.

Sen palvelut auttavat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Lendo on Asiakastiedon pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Lue myös:

Blogi: Vältä maksuhäiriömerkinnät
Blogi: Eroon velkakierteestä ja korkeista koroista
Blogi: Kestävä kehitys ja vastuullisuus - Mitä ne yleisesti tarkoittavat?


» Kaikki blogikirjoitukset