1. Blogi
  2. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat käsitteitä, joihin viitataan nykyään entistä useammin. Mitä ne tarkoittavat?

Kestävä kehitys, kestävyys ja vastuullisuus

7.12.2022

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti sekä paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja organisoitua yhteiskunnallista muutosta, jonka tähtäin on turvata myös tuleville sukupolville hyvät elinolot maapallolla.

Kuten kestävyys, myös vastuullisuus on laaja sateenvarjotermi, joka voi tarkoittaa monia asioita eri ihmisille ja toimijoille.

Vastuulliseen toimintaan voivat sisältyä niin taloudelliset, ekologiset kuin sosiaaliset vaikutukset. Yksittäin tai yhdessä.

Vaikka kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen viitataan toisinaan myös erikseen, moni kestävyyttä edistävistä toimista tukee vastuullisuutta ja sama toisinpäin.

Vastuullisuus yksilötasolla

Yksityishenkilölle parempi vastuullisuus voi olla esimerkiksi niinkin yksinkertainen toimi, kuin toisten ihmisten arjessa jatkossa enemmän huomioiminen, kanssakäymisen parantamiseen aina pyrkien.

Vastuullisuus voi liittyä myös ostoskäyttäytymiseen. Tällöin ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla vaikkapa tuotteen tuotantoketju, sekä sen ekologisuus.

Vaikuttimia kestävämmässä kulutuskäyttäytymisessä voivat olla myös tuotteen valmistajan ja myyjän toiminnan ympäristöystävällisyys sekä miten ne kohtelevat työntekijöitään.

Omassa arjessa voi vastuullisuutta toteuttaa myös vaikkapa välttämällä tuotteita, joiden elinkaari on lyhyt ja/ tai joita on hankala kierrättää sekä panostamalla itse jätteiden kierrätykseen.

Energiakriisin ollessa valitettavan ajankohtainen puheenaihe, energiansäästöön ja energiatehokkuuteen panostaminen omassa toiminnassa on vastuullinen valinta.

Kestävän kehityksen historiaa ja osa-alueet

Kestävä kehitys käsitteenä sai alkunsa YK:n kokouksessa vuonna 1987. Sen nosti esiin silloinen Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtland.

Kestävä kehitys jaetaan usein kolmeen pääosa-alueeseen. Joissain yhteyksissä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys on jaoteltu omiksi osa-alueikseen.

Osa-alueet ovat:

  • Ekologinen kestävyys

  • Taloudellinen kestävyys

  • Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Yksilötason kestävyysvalintoja ja esimerkkejä

Ekologinen kestävyys sisältää esimerkiksi jo mainitun jätteiden lajittelun sekä energiaa säästävään elämäntapaan pyrkimisen.

Taloudellista kestävyyttä edustaa vaikkapa päätös tehdä jatkossa hankintoja vain tarvelähtöisesti.

Sosiaalinen kestävyys on vastaavia toimia kuin vastuullisuus yksinkertaistettuna, eli entistä enemmän humaaniin, kanssaihmisiä kunnioittavaan toimintaan pyrkimistä. Niin yksityiselämässä kuin muuten.

Kulttuurinen kestävyys on oman ja muiden kulttuurien hyväksyntää sekä niiden ymmärtämiseen pyrkimistä.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys yrityksissä

Kestävä kehitys ja vastuullisuus yritystoiminnassa noudattavat samoja periaatteita kuin yksilötason vastuullisuus. Huomioon pyritään ottamaan toiminnan vaikutukset niin ympäristöön, talouteen kuin ihmisiin.

Ekologinen vastuu ja kestävyys tarkoittaa myös yrityksissä niiden toiminnassa luonnon ja muun ympäristön huomioimista sekä suoraan, että välillisesti.

Yrityksissä taloudellinen vastuu luonnollisesti jakautuu laajemmalle, kuin yksityishenkilöillä. Se sisältää myös sidosryhmät kuten asiakkaat sekä esimerkiksi mahdolliset sijoittajat.

Sosiaaliseen vastuullisuuteen ja kehitykseen yritystoiminnassa lukeutuu muun muassa hyvään henkilöjohtamiseen sekä työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen diversiteetin huomioiden ja sitä kunnioittaen.

Työntekijöitä ei siten erotella esimerkiksi iän, ihonvärin tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella.

Vastuullisuus ja kestävyys Lendolla

✓ Asiakkaan etu edellä

Meillä Lendolla toimintamme keskiössä on ihmisten auttaminen ja asiakaslähtöisyys. Asetamme asiakkaan edun aina etusijalle omia toiminnallisia päätöksiä tehdessämme. 

Tämän tavoitteen saavutamme muun muassa toimimalla läpinäkyvästi ja tarjoamalla asiakkaillemme lainavertailupalvelun lisäksi myös tietoa ja opastusta.

Näin edesautamme sitä, että kuluttajat voivat tehdä entistä tietoisempia päätöksiä omassa taloudessaan.

Vaikka ymmärrämme, että joskus voi olla tarpeen saada lainaa heti, tuomme esille, että lainanhaun tulisi olla aina harkittu päätös.

✓ Yhteistyössä on voimaa

Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin. Uskomme yhteistyön voimaan ja toistemme tukemiseen sekä kannustamiseen.

Keskitymme myös monimuotoisuuden ja yksilön merkityksellisyyden tunteen edistämiseen organisaatiossamme. Koulutamme henkilöstöämme ja kannustamme urapolkuun.

Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti, noudattamaan sääntöjä ja työskentelemään aina sitä kohti, että kehitymme entistä paremmiksi niin yksilöinä kuin tiiminä sekä koko yrityksenä.

Olemme mukana myös hyväntekeväisyystoiminnassa. Tuemme Lendolla sosiaalisia kulttuureja Hand in Hand -ohjelman kautta. Suomessa paikallisia hyväntekeväisyyskohteitamme ovat olleet muun muassa Hope Ry, Sininauhasäätiö sekä MLL eli Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Jouluna 2022 tuemme Pelastakaa Lasten kotimaan työtä. Joululahjoitusten turvin ehkäistään syrjäytymistä ja autetaan kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä.

Lue myös:

Blogi: Näin säästät kodin sähkölaskussa
Blogi: Eroon velkakierteestä ja korkeista koroista
Blogi: Vastuullinen luotonantaja oman talouden hallinnan tukena


» Kaikki blogikirjoitukset